VIKTIG MELDING til medlemmer av Laget

Fastsatt av Asker Kommune i januar 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4:

§ 3. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv.

Det er IKKE tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller fritidsaktiviteter for voksne i Asker Kommune.

Alle økter organisert av HIT er AVLYST tom. 31. januar. Inntil retningslinjer fom. 1. februar foreligger avventer Laget tidligere annonsert oppstart med HARDtrening på Tirsdag 2. februar.

Styret vurderer negative konsekvenser av eventuelt ytterligere nedstengning de neste månedene og muligheter for å opprettholde drift av HIT i «dvalemodus».

Håper på snarlig friskmelding av land, lag og folk!

Styret i HIT