HARDtrening på Torsdag 28. mai 2015

Tirdagens økt med 26 medlemmer i aksjon var en type 1 økt med overvekt av løping! Så da utlignet vi uken med en sterkt styrkefokusert type 3 økt i dag. 5 styrkeblokker ble ble hver repetert 3 ganger. Da var det kun tid til 7 minutter med kortspurt på slutten. Men for å ikke overdrive løpingen la vi like gjerne inn 3 styrekøvelser på kortspurten også!

Vi mener funksjonell utholdende styrke med fokus på kjernemuskulatur må til for å skape en robust kropp som skal tåle hverdagsutfordringer og trening.

– Øyvind og Einar –

76

1er 6er 5der 3er 2r