Rolig LANGløp

NY DATO! Søndag 29. mai fra kl 8 til 12 vurderes et samløp av langløpere i privat regi. Distansen vil ikke overstige 35K. For å gjennomføre samløpet trenger vi et tidlig nok LIKE på FB, eller en e-post/SMS fra dem som føler seg kallet. Nærmere detaljer utover angitte rammer vil følge om et tilstrekkelig antall langløpere melder seg (min. 10 løpere). Det er derfor en klar fordel om du bidrar til å spre budskapet! Dette samløpet av langløpere er åpent for alle, man trenger ikke være medlem av HIT. Legg bort frykten, ta frem livsglede og pågangsmot. Gi lyd så snart du har fått bestemt deg straks!

13217364_1180999441951751_1069517234829700923_o