Følg med, viktig melding!

Laget HARD Intensiv Trening (HIT) er et lite treningsfelleskap med stor grad av frivillighet, men som også er helt avhengig av rettidige innbetalinger av treningsavgifter for å sikre sin drift.

Vi har sålangt i år dessverre opparbeidet oss en uforholdsmessig høy andel av utestående fordringer (ubetalt treningsavgift) som beklageligvis gjør vår fremtid usikker. 

Dette gjelder aktive medlemmer, og det kan være ulike årsaker til manglende betaling.

Vi anmoder på det sterkeste om at treningsavgiften betales. Utestående kan gjelde både første (jan-mar) og/eller andre periode (april-juni) av 2016. Det blir sendt ut purringer i nær fremtid, og vi anbefaler at du tar en ekstra titt i innboksen (PDF-faktura som vedlegg i e-post til din registrerte adresse, husk å benytte KID-nummer) om du er usikker på om treningsavgiften er betalt. Om du mener at det utestående kravet ikke er berettiget, vennligst gi oss beskjed om dette.

Det vil bli avholdt et ekstraordinært møte primo juni for å ta stilling til om HIT da har et økonomisk grunnlag for å drive videre utover inneværende treningsperiode (april-juni). 

Styret i HIT