Idrettslaget HIT fyller 5 år!

Det er 5 år siden laget ble etablert i sept. 2011. Først som Norway Military Training (NMT), og fra 2015 som HARD Intensiv Trening (HIT). I denne perioden har det vært planlagt og gjennomført over 600 utendørsøkter hele året rundt, alltid med 2 instruktører.  Laget har levert øktene kontinuerlig over 5 år uten èn eneste kansellering.

Mer enn 250 personer har deltatt på økter med NMT/HIT, og totalt har 12 instruktører vært engasjert i treningsarbeidet.

Alle øktene har vært kvalitetssikret og evaluert. På det meste ble det levert doble økter tirsdag og torsdag, lørdagsøkter (prøveprosjekt 1 år ) og spesialøkter i tillegg til sosiale samlinger og kurs/foredrag. Laget har også arrangert ”En HARD Dagsmarsj” 3 år på rad.

Vi har taklet alle årstider, vær og føreforhold med temperaturer fra minus 20 til pluss 30.

De første året (!) var det gratis å trene med NMT. I aug. 2012 ble det innført treningsavgift på kr. 350 per mnd som i 2016 ble endret til kr. 450 for hovedmedlem og kr. 250 for andre familiemedlemmer i samme husholdning.

Antall medlemmer varierer med årstidene, men fordelingen mellom kjønn har vært stabil på omlag 60% menn og 40% kvinner, og hvor nær 40% av medlemmene har geografisk tilhørighet utenfor Nesøya. Formen til deltakerne har vært i spennet fra «lite rørlig» til «supermosjonist».

I snitt har HIT 30 medlemmer på øktene, og det gjør oss til den klart største aktøren innen vår kategori i Norge. Dette har også vært mye  av forklaringen på den riksdekkende og lokale oppmerksomheten vi har mottatt (VG, Aftenposten, Forsvarets Forum, Budstikka, AB-avisene mfl.).

Laget har opprettholdt en aktiv Nettside og FB-side, dokumentert og oppsummert alle økter i tekst og tusenvis av bilder og videoer.  Dette arkivskapet har vært flittig brukt som kilde for å utvikle konseptet og til å følge utviklingen hos medlemmene over tid.

Takk for 5 fantatsiske år med svært mange minneverdige øyeblikk. Den beste treningsopplevelsen er den du deler med andre.

Hilsen alle i HIT