Status DAMEtrening på Lørdag

HARD Intensiv Trening (HIT) har siden september 2017 gjennomført 40 effektive og intensive økter med DAMEtrening på Lørdag kl. 0930 – 1030 fra Nesøya Idrettsanlegg.

DAMEtreningen hadde over 12 mnd. (17/18) som mål å få med 75+ Damer på Laget, og et snitt på 20 per økt (grunnlag for fast lørdagstilbud). Status: 80 på Laget og 11 i snitt.

Laget arrangerte DAMEturmarsj 2018 fra Nesøya til Sundvolden Hotel (33K over 7,5T) som et ledd i å mobilisere og inspirere flere damer til både å delta på DAMEtreningen og TURlagene (ex. En HARD Dagsmarsj 2018, TURmarsjer), og på HIT-øktene på Tirsdag og Torsdag. Her har Laget hatt en positiv utvikling og effekt med flere nye HIT-medlemmer, og det gleder!

HIT og DAMElaget har jobbet hardt over tid for å lykkes, men snittet ble for lavt. HIT-styret har derfor besluttet at DAMEøktene vil bli annonsert spesielt (ikke fast) på samme måte som for ROLIG langløping og TURmarsjer (Se HIT treningstilbud).

God gammeldags dugnadsånd må til, så mye står også på Din HJELP med å DELE og INVITERE til DAMEøktene som annonseres. DAMEtrening er for ALLE, du yter etter egen vilje & evne.

Hilsen HIT