HARDtrening på Torsdag 2. februar 2023

24 mente tiden var inne for å leke med urskiva – hardt ute på Nesøya!

KoS – Kondisjon og Styrke
«Løp i URskivene, med & mot Klokka»
8 min. i YtterSkiva. Øvelser Kl. 12/6, Bruk MidtLinjen:
– 4 min. med Klokka: 10 x StjerneHopp Kl. 12 og 5 x KneBøy Kl. 6
– 4 min. mot Klokka: 10 x Høye Kneløft Kl. 12 og 5 x SkøyteHopp Kl. 6

Opptrekk med 1 og 2. Drag/Forsøk av 30-60-90s
Løpere fordeles mlm URskiver/kvarter, Rullere/BaneBytte
– Bane 1: InnerSkive / Start Kl. 12 eller 6 / MED & mot Klokka
– Bane 2: MidtSkive / Start Kl. 12 eller 6 / MOT & med Klokka
– Bane 3: YtterSkive / Start Kl. 12 eller 6 / MED & mot Klokka

På, over og ut fra MidtSirkelen
– 50 StjerneHopp og 50 KneBøy på M-sirkel (4 x 25 Rotasjon med/mot Klokka)
– SkøyteHopp over og HareHopp ut fra M-sirkelen / 10-20s
– SpenstHopp (Saft i Skinka / 2 x 20s)
– Sykle – SaX v – TauTrekk / 20s
– ArmHev – RyggHev – HofteHev / 20s
– Dips FlatMark – RyggCrawl – Dynamisk Planke / 20s
– Støt hvm – BackPaddle – Freia Twist / 20s

NYHET: «KlokkeStafett» – Skrekken For Strekken:
HÆ? Løp for Heder & Ære! VAR installert og aktivert. Umiddelbar Disk ved regelbrudd.
Samtidige Stafetter med ulikt ant. løpere, distanser, og vekslinger. 24 løpere fordelt på Lag og Urskiver med Start/Mål Kl. 12/Kl. 6. Lag i InnerSkiven veksler på timen, MidtSkiven hver halvtime og YtterSkiven hvert kvarter:

InnerSkive: Lag a` 2 løpere / Time / 5 vekslinger / 6 x 1/1 runder = 6 runder
MidtSkive: Lag a` 3 løpere / Halvtime / 11 vekslinger / 12 x 1/2 runder = 6 runder
YtterSkive: Lag a` 5 løpere / Kvarter / 23 vekslinger / 24 x 1/4 runder = 6 runder

Stafetten tok egentlig aldri slutt, og den pågår nok fortsatt. VAR, hvem vant? Niklas løp Solo i Bane 1, og fullførte 6 runder først av alt & alle. Generelt ble reglementet satt under høyt press fra Start til Slutt. Konklusjon/Resultat: 24 organiserte Individer vant alle iLag!

ÅPEN sirkel og LUNGEbrøl! LAGbilde med 6/24 selverklærte vinnere av Finale-HIT. Etter selvpålagt ubehag følger som regel velfortjent velbehag. Læringspunkter å ta med seg:

(1) Viljen styrer evnen
(2) Vær Modig, Våg mer
(3) Trening gir utvikling

Hyggelig å ha NMT/HIT-ambassadør Espen H. tilbake i LAGoppstillingen! Innsatsvilje.
«Tiden går ikke fra deg, den kommer tikkende og løpende til deg» – Gammelt jungelord.

60 min-hilsen fra Einar og Espen (in absentia)

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook

24 Individuelle vinnere iLag, her representert ved Dorthe, Annetine, Cherry, Thorbjørn, Rikard og Espen!