HARD Intensiv Trening (HIT) mot 5 år og 600 økter!

September 2011 startet vi opp med organiserte testøkter. Idrettslaget Norway Military Training (NMT) ble formelt stiftet november samme år. Over de neste 11 månedene utviklet vi konseptet og leverte trening på tirsdager, torsdager og lørdager – totalt 100 gratisøkter. Sept. 2012 startet vi opp med treningsavgift på kr. 350, Nettsiden ble lansert og VG gjorde en stor sak på oss.  Årene 2013 og 2014 ble alle øktene løpende evaluert, tilpasset og videreutviklet i tråd med klare anbefalinger fra Norges ledende forsker på utholdenhetstrening og fortsatt aktiv utøver i toppklasse, Øystein Sylta.

Mot slutten av 2014 gjorde styret en samlet vurdering av status og veien videre. Det ble besluttet å endre navn for å skape en tydeligere profil og beskrivelse av innhold. Det ble gjort enkelte strukturelle endringer for å øke fokus på kjernen i konseptet og effektivisere driften. 1.1.2015 endret Laget navn fra Norway Military Training (NMT) til HARD Intensiv Trening (HIT). Siden har det gått 16 måneder med fokus på hardtrening tirsdager og torsdager. Det er den HARDE delen av treningsarbeidet det er godt å være mange nok sammen om, og hvor gruppedynamikken bidrar til å holde intensiteten og innsatsviljen på et stabilt høyt nivå.

4,5 år med en uavbrutt rekke av 577 HARDtreningsøkter har gitt instruktørene solid erfaring. De koordinerer, gir hverandre innspill og kvalitetssikrer planer. De vet det som er verdt å vite om å tilpasse økter til alle årstider, skiftende omgivelser, uforutsette hendelser, gjeldende vær og føreforhold og antall deltakere. Det kan som mye annet se enkelt ut når det pågår, men det er fordi det over tid er bygget opp nødvendig kunnskap og kompetanse rundt det å planlegge og gjennomføre økter. Vi lærer fortsatt, og utfordrer hverandre jevnlig på fornyelse og innovasjon innenfor det definerte rammeverket. Det jobbes alltid med å bli litt bedre enn forrige gang.

Styret har besluttet å jobbe hardt for å nå «HIT 5 år og 600 økter» i august 2016. For å sikre at vi lykkes trenger vi tilvekst av nye medlemmer og tilgang til kvalifiserte instruktører. Å bli medlem/være instruktør for kongerikets største* gruppe av hardhauser oppleves som en større utfordring for potensielle kandidater enn det vi nok selv aner. Årsaker til inn og utmeldinger av medlemmer er mange. Det avgjørende er at flere melder seg inn enn ut av laget! Fornøyde medlemmer er vår viktigste kanal for ny-rekruttering, og det er aller mest disse som bidrar til nødvendig tilvekst gjennom sine nettverk.

Vi har nettopp lagt bak oss den 5. vinterperioden, mørketiden er over og våren er i anmarsj! Mennesker trenger å opprettholde et godt og oppdatert bilde av seg selv, jevnlig kjenne mesteringsfølelse i stort og smått – og la seg inspirerer av egen og andres innsatsvilje. God helse, form og velvære er ferskvare. Derfor er det viktig med god nok basistrening – ute hele året.

Nyt vår og varme, se fremover – unngå forfall: Sett av faste tider til vedlikeholdsarbeid!

* snitt antall deltakere per økt

331989_208139089263604_465709139_o