Fakturering av treningsavgift

Styret i HIT har besluttet å forskuddsfakturere HIT-medlemmene for 3 måneder (kvartalsvis) i 2016. Treningsavgift og vilkår/betingelser forblir uendret.

Mer lavfrekvent fakturering forenkler administrasjonen (øko/regnskap) ytterligere, og reduserer risiko for mangler/feil. Kvartal følger også treningsperiodene/sesongene på en god måte.

Ifm. denne overgangen («nullstille» oss ved inngangen til 2016) har vi valgt å fakturere medlemmene for de resterende 3 månedene av 2015 (okt+nov+des). Dersom du kùn ønsker å trene og betale for 2 mnd. (okt+nov) som tidligere, så gjør du bare det.

NB! Husk å benytte KID-nummeret på din faktura.

Mvh Styret i HIT

FotoEA_n