HARD Intensiv Trening Aktivitetsåret 2018

Idrettslaget HARD Intensiv Trening (HIT) har som formål å drive funksjonell og effektiv trening utendørs året rundt – for folk flest. Siden oppstarten i 2011 har HIT gjennomført over 860 kvalitetsøkter kontinuerlig uten èn kansellering eller et avbrudd, alltid med 2 instruktører! Det er en rekord vi er stolt av, og som vi er trygge på står seg lenge og vel.

I 2018 leverte HIT totalt 124 HIT-økter med et snitt på 24 medlemmer per økt! Årets første økt samlet 28 medlemmer en vakker tirsdagskveld i januar. Årets siste tirsdagsøkt samlet 30 medlemmer. Et veldig jevnt og stabilt år, med det høyeste aktivitetsnivået Laget har hatt.

I HIT er det 45% kvinner og 55% menn. 45% av medlemmene har postnummer utenfor Nesøya. I Q4-2018 engasjerte Laget 4 instruktører. 270 personer har deltatt på økter med HIT siden oppstarten i 2011. Den månedlige treningsavgiften for HIT i 2018 har som i 2017 vært kr. 90 per økt x antall økter per måned. Treningsavgiften vil forbli uendret også i 2019!

Søndag 3. juni arrangerte Laget for 1. gang  «DAMEturmarsj 2018» – et eventyr fra virkeligheten: 7,5 timer, 1.000 høydemeter fordelt på 33 km, og gjennomført i 30 varmegrader fra Nesøya til Sundvolden Hotel. Der ventet partner, rabarbradrikke, bad i Steinsfjorden, dusj på hotellet, måltid på hvite duker under åpen himmel – og sjelero. Den beste turopplevelsen er den du deler med andre! Litt av en dag.

I forkant av En HARD Dagsmarsj 2018 arrangerte HIT 3 «mobiliseringsmarsjer» av ulik lengde og varighet: Ring 1 og 2 på Krokskogen (Ca. 21 km over 6 -7 timer), og en annerledes tur fra Nesøya til Asdøljuvet. I tillegg til turmarsjer har det også vært organisert rolig langkjøringsøkter i helger, bla. en opplevelsesrik tur til vakre Vikerfjell med de nærmeste 1000 meters toppene til Oslo.

Søndag 19. august arrangerte så Laget for 5. gang «En HARD Dagsmarsj 2018» gjennom Asker & Bærum: 14 timer, 54 terrenggående km, 7 topper og 2.000 høydemeter. Etter 14 timer var det over for de 32 (18 kvinner og 14 menn + hunden Bella) som marsjerte inn i solnedgangen ytterst på Hvamodden. Dette anbefaler vi alle å prøve seg på. Det går så lenge og langt det går!

I september 2017 tok styret beslutning om å levere «DAMEtrening på Lørdag» i 12 måneder. Totalt deltok 81 Damer på minst èn eller flere av 39 økter, og på det meste møtte 28 damer til samme økta. Målet om 75 på DAMElaget ble da oppnådd, men snitt oppmøte over 12 mnd. ble for lavt. HIT-styret besluttet derfor å tilby «DAMEtrening på Lørdag» som annonserte økter.

Laget rakk også å arrangere Julebord i Sandvika med hele 30 medlemmer tilstede! Det sosiale er viktig å utvikle, knytte tettere bånd og skape nye nettverk. Vi håper på mer av det samme i 2019.

HIT har fått på plass Grasrotandel; send SMS «Grasrotandelen 898562352» til 2020 (tjenesten er gratis). Du kan når som helst bytte grasrotmottaker. Laget har også fått Vipps på mobil fra DnB (#129718 / HARD Intensiv Trening). 

Laget har i 2018 hatt fokus på fysisk aktivitet og bedre folkehelse for folk flest. HARDtrening på Tirsdag og Torsdag, DAMEtrening på Lørdag, TURmarsjer og ROLIG langløp har vært Lagets måte å vise vei mot bedre helse. HIT er en frivillig organisasjon hvor èn viktig oppgave for styret er å sikre forbedringer og forenklinger på alle områder i driften av Laget. For fortsatt rasjonell drift/admin. og lav treningsavgift ser Laget på muligheten av å implementere en raskere og enklere betalingsløsning som bedre sikrer rettidig innbetaling.

En TAKK til våre samarbeidspartnere for sine bidrag gjennom året; Asker Økonomi (Øko. og regnskap), KIWI (sponsorat En HARD Dagsmarsj og DAMEturmarsj), Sundvolden Hotel (mat, drikke og forpleining DAMEturmarsj), Suunto (GPS Treningsklokker) og GetVital med Altra (Sko/tilbehør). Mye lettbeint velvilje, godt samspill og forståelse for frivillighetsarbeid.

Gruppedynamikk, effektivitet og intensitet på øktene er kjernen i Lagets virksomhet. Konseptet revideres årlig for å sikre «Beste Praksis». Endringer har vært implementert de siste par årene i tråd med nye studier/forskningsresultater. Laget er opptatt av kontinuerlig forbedring i form av å gjøre kontrollert inn- og utfasing av ulike konseptelementer. Faste rammer, variabelt innhold.

Tirsdag 19. desember holdt Kine Storholt (Styremedlem/Instruktør) sin siste HIT-økt etter 6 år i tro tjeneste for NMT og HIT med 30 medlemmer på plass. Et stolt, vemodig og minnerikt øyeblikk for mange. Takk for fantastiske og opplevelsesrike år Kine, du er enestående!

Styret vil også rette en STOR takk til alle våre viljesterke og engasjerte medlemmer som utgjør Laget. Takk for følget i 2018 og velkommen tilbake i 2019. Takk til våre trofaste følgesvenner, samarbeidspartnere – og medlemmenes partnere. Én for alle, alle for én. Utendørs, hele året.

Fortsatt god jul & godt nytt år!

Nesøya, desember 2018

HARDtreningshilsen fra Styret i HIT
Einar Aall/Styreleder, Kine Storholt/Styremedlem og Espen Gjøs/NK og Styremedlem.